Bankacılık Sektörü Haziran Ayı Değerlendirmesi

Haziran ayı net kar rakamı aylık %9 artmasına rağmen yıllık %309 artışla 37.0 milyar TL oldu. 2Ç22 aylık ortalama kar rakamı 1Ç22  aylık ortalamasına göre %67, 2Ç21 aylık ortalamasına göre ise %508 oranında artış kaydederken, özsermaye karlılığı %43.3 olarak gerçekleşti. 2Ç22’de TL kredi/mevduat faiz makası 1Ç22’ye göre 140 bps artarak %4.1 olurken, YP tarafı ise 430 bps artış ile %4.8 olarak gerçekleşti. 2Ç22’de 1Ç22’ye göre kar büyümesinde net faiz gelirindeki artış etkili olurken, komisyon gelirlerindeki %31’lik artış ve operasyonel giderlerdeki %12 ile sınırlı artış da önemli bir rol oynamıştır. 2Ç21’e göre net kar artışına başta net faiz geliri olmak üzere, bankacılık hizmet gelirleri ve sermaye piyasası işlem gelirleri olumlu katkı sağlamıştır. Kredi risk maliyeti 1Ç22’deki %1.0 seviyesinden 2Ç22’de %2.2 seviyesine yükselmişmiştir, ki bu da takipteki kredi karşılık oranının 160 bps daha iyileşmesine imkan sağlamıştır. Yüksek kar kaynaklı içsel sermaye oluşumuna rağmen temettü ödemeleri ve kullanılan kurdaki yükselişe bağlı olarak SYR: %18.1 ve Çekirdek SYR: %1389 ile Mart ayına göre sınırlı da olsa gerilemiştir. Ancak yılın ilerleyen döneminde yüksek karlılığa bağlı olarak sermaye yeterlilik oranlarının yükselebileceğini tahmin ediyoruz.