Bütçede Görev Zararı Etkisi

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 95,5 milyar TL açık verdi. Geçen senenin aynı ayında bütçe açığı 83,2 milyar TL olmuştu. Faiz dışı açık ise aynı dönemde 22,1 milyar TL'den 28,6 milyar TL'ye yükseldi.  Böylece 12 aylık toplam bütçe açığı 606,2 milyar TL'den 618,4 milyar TL yükselirken faiz dışı açık 31,5 milyar TL'den 38,0 milyar TL'ye yükseldi. 12 aylık toplam bütçe açığı Ekim itibarıyla tahmini GSYH’mize oran olarak %3’ün altında bulunuyor. Hatırlanacağı üzere OVP’de ekonomi yönetimi yıl sonu için GSYH’nin %6.4'ü oranında bir açık öngörmüş ve nominal bütçe açığının 1,63 trilyonTL olarak gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştı. Yılın ilk 10 ayında oluşan 618 milyar TL'lik açığın yıl sonu beklentisinin oldukça altında olması dolayısıyla yıl sonunda bütçe açığının %6.4'ün altında kalması olasılığı yüksek görünüyor. Öte yandan devam eden deprem harcamaları, KİT görev zararları ve talep düşüşünün yaratacağı vergi kaybının etkisiyle bütçede Aralık ayında oluşacak açık yıllık açığı %4'ün üzerine taşıyabilir. Hatırlatmak gerekirse seçim öncesi BOTAŞ’ın Ithalat ödemelerinin ertelenmesi ve hane halkına bir yıllığına 25 metreküp üzerindeki doğalgaz kullanımının ücretsiz olarak verilmesi BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş’nin yılbaşından bu yana bütçeden 115 milyar TL transfer almasına neden oldu.  Kış aylarında doğalgaz kullanımının artması fatura bedellerine yansıyacak ve BOTAŞ bilançosuna olumlu etki edecektir ancak gelecek yıl sıkı para politikasının yanı sıra enflasyon muhasebesi dolayısıyla oluşabilecek gelir kaybı bütçe performansını zorlayabilir.

İlgili Etiketler