Perakende Satışlar Üzerinde Azalan Talep Baskısı

  • Eylül’de perakende satışlar daha da hız keserek geçen yıla göre %13.8 büyüdü. Önceki ay bu oran %17,2 olmuştu. Böylece yılın ikinci çeyreğinde %27.7 artan perakende satışlar üçüncü çeyrekte %21.7 arttı. Perakende satışlardaki yavaşlama üçüncü çeyrekte üretim artışı kuvvetli seyretse de bunun daha çok stoklara yapılan bir üretim olduğunu ve satışlara aynı kuvvette yansımadığını düşündürüyor. Enflasyon açısından bakılacak olursa da satışlarda yavaşlama görmek olumlu olmakla birlikte enflasyonun anlamlı bir düşüş göstermesi için yavaşlamanın çok daha belirginleşmesi gerekiyor. Üçüncü çeyrekteki yavaşlamanın bir kısmı enerji maliyetlerindeki düşüşe paralel olarak gerçekleşen otomotiv yakıtındaki gerilemenin %14.8’den %6.1’e gerilemesi nedeniyle gerçekleşmiş görünüyor. Otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda gerileme %33.6’dan %29.0’a düşüş şeklinde. Bunlar arasında da genele yayılmış bir düşüşten çok bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları, tekstil, giyim, ayakkabı satışında yavaşlamaya karşılık ses ve görüntü cihazları, boya ve cam, elektrikli ev aletleri, mobilya, ezcacılık, tıbbi ürünler ve kozmetik ürünleri satışlarında hızlanma gözlemleniyor. Satışlarda yavaşlamanın genele yayılmaması da henüz enflasyonu aşağı çekecek bir talep daralmasının söz konusu olmadığını teyit ediyor.