TCMB, Faizlere Dokunmadı

TCMB, beklendiği gibi politika faizini %14,0'da sabit tuttu. Kararın piyasa etkisi sınırlı oldu; USDTRY 17,36 civarında işlem görmeye devam ederken 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %23,60 civarında seyretti. TCMB’nin değerlendirmelerine göre dış talep desteğiyle büyüme performansı güçlü seyrederken, enerji fiyatları cari denge üzerinde risk oluşturmaya ediyor. Net bir politika yönlendirmesinin bulunmadığı açıklama metnine göre Banka, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasını yakından takip ederken güçlendirilmiş makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulamaya devam edecek. TCMB'nin attığı adımların enflasyonu kısa sürece aşağı çekmesini beklemiyoruz ancak kredi büyümesinde hızlanma devam ederse TCMB daha önce kredi büyümesini yavaşlatmak ve daha hedef odaklı hale getirmek için aldığı önlemleri genişletebilir. Hatırlatmak gerekirse TCMB’nin 10 Haziran'da liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amacıyla YP cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak TL cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edilmesine karar vermiş, ayrıca 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan TL cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere %10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını %20’ye yükseltmişti.