Halkbank 1C24 Bilanço Değerlemesi

Halkbank 1Ç24 konsolide olmayan finansallarında 4,818 milyon TL net kar açıkladı. Piyasadaki medyan beklenti 4.2 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %134 ç/ç ve %13.2 y/y artarken bu dönemde özsermaye karlılığı %14.7 olarak gerçekleşti. Beklenti üstü net kar rakamına rağmen operasyonel sonuçların zayıf seyri ve dipteki kar rakamının vergi gelirinden kaynaklanıyor olması hisse fiyatı üzerinde sınırlı bir negatif etkiye neden olabilir.

 


İlgili Etiketler