Aralık’ta Beklentilerin Altında Açık

  • Aralık ayında cari açık, piyasa beklentilerinin oldukça altında kalarak 3.0 milyar dolar yerine 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 12 aylık toplam açığın Kasım ayındaki 49.1 milyar dolardan 45.1 milyar dolara gerilerken 2022 yılının tamamında kaydedilen 49.1 milyar dolara göre de önemli bir düşüş gerçekleşmiş oldu. GSYH’ye oran olarak 2022 yılını %5.4 açıkla bitiren cari denge 2023 yılında tahmini GSYH’mize oran olarak %4.5’e gerilemiş oldu. Düşüşteki ana etkenler ihracatın önceki seneye göre %0.9 düşüşle 2023 yılını 251.2 milyar dolar düzeyinde tamamlaması buna karşılık ithalatın %1.5 düşüşle 337.7 milyar dolara gerilemesi oldu. Ayrıca turizm gelirlerinin yıllık %10.0 artışla 41.0 milyar dolar olması da cari açığın düşmesinde en önemli faktörler arasında yer aldı. Düşüşün 2024’te de devam etmesini ve yılsonunda cari açığın %3.5’e gerilemesini bekliyoruz. Bu düşüşte sıkı para politikasının gecikmeli etkileri ile oluşacak ithalat düşüşü, küresel ekonomideki ivmelenme ile artacak ihracat ve yılın ikinci yarısında enflasyon beklentilerinde düzelme ile birlikte gelecek altın talebinde düşüş etkili olacaktır. Bu varsayımlarımızdan sapmalar cari açık üzerinde yukarı yönlü risk oluşturacaktır.
  • 2023 yılının tamamında 2022’de kaydedilen 35.2 milyar dolarlık sermaye girişine karşılık sermaye girişi 54.0 milyar dolar olarak gerçekleşti. 26.2 milyar dolarlık kaynağı belirsiz giriş yerine 10.7 milyar dolarlık çıkış yaşanması 2022’de görülen 12.3 milyar dolarlık rezerv birikimi yerine 2.0 milyar dolarlık rezerv kullanımı oluşmasına neden oldu. Yıllık sermaye girişinin ana kaynağı seçim öncesi dönemde yabancı devletlerin mevduat ve swap stoklarında yaşanan 13.5 milyar dolarlık artış ile yurtdışı yerleşiklerin efektif ve mevduatlarında görülen 10.6 milyar dolarlık artış oldu. Bu yıl içerisinde cari açıkta görülecek düşüş ve yabancı ilgisinin artması sermaye girişlerinin yükselmesine neden olacak ve rezerv birikimine imkan tanıyacaktır. Ancak yüksek dış borç itfasının kur üzerinde baskının devam etmesine neden olması TCMB’yi rezerv biriktirmek yerine dövizi piyasada bırakmaya itebilir. Baz senaryomuz olmamakla birlikte sermaye girişinin canlanmaması durumunda ise yüksek finansman ihtiyacı rezerv erimesine neden olacaktır.

 


İlgili Etiketler