Kullanım Sözleşmesi

 

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

Bu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”) 31.01.2015 tarihli 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 5. maddesi uyarınca Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“Dinamik Yatırım”) tarafından kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak ticari amaçla hazırlanmıştır.

Bu Form’da, Dinamik Yatırım tarafından sunulan finansal hizmetin gerçek faydalanıcısı “Tüketici”, Dinamik Yatırım ve Tüketici birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. Dinamik Yatırım’a İlişkin Bilgiler

Unvan: Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MERSİS Numarası: 0325006616900019

Adresi: Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez Apt. No: 56/13 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: +90 0212 371 01 00

Faks: +90 212 353 10 46

E-posta adresi: [email protected]

Esas Faaliyet Konusu: Dinamik Yatırım, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, emir iletimine aracılık faaliyeti, halka arza aracılık faaliyeti kapsamında en iyi gayret aracılığı, yurt içinde işlem aracılığı faaliyeti, yurt içinde portföy aracılığı faaliyeti, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti, yatırım danışmanlığı faaliyeti ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere geniş yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.


 

  1. Sunulan Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

Sunulan hizmetin temel niteliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) kapsamında Dinamik Yatırım nezdinde ve Dinamik Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek sermaye piyasası işlemlerinden Tüketici’nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile belirlenir.

Bu itibarla, Tüketici’nin hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Tüketici’ye sunulan hizmetler, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumu, Tüketici’nin nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdi edilmesine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi Dinamik Yatırım tarafından sunulan finansal hizmetlerin temel niteliğidir.

  1. Kullanılan Finansal Araçlara İlişkin Bilgiler

Dinamik Yatırım’ın sunduğu finansal hizmetin doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları Dinamik Yatırım’ın kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçlar kullanılmaktadır.

Yukarıda esas faaliyet konusu belirtilen geniş yetkili aracı kurum olan Dinamik Yatırım’ın sunduğu hizmetler kapsamında her bir finansal araca ilişkin bildirimler Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-39.1) sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’de madde 25’de öngörülen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu aracılığıyla yapılmaktadır.


 

  1. Tüketici Tarafından Ödenmesi Gereken Diğer Vergi ve Ücretlere İlişkin Bilgiler

Dinamik Yatırım’ın sunduğu finansal hizmetlerin yürütülmesi sırasında tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV, Damga Vergisi vs.) ile diğer masraflar mevzuatta belirlenen sürede Tüketici tarafından ödenir. Sunulan hizmet kapsamında yetkili kurumlar tarafından alınan masraflar, ücretlerde söz konusu artışlar herhangi bir bildirim olmaksızın Tüketici’ye yansıtılacaktır. Tüketici devlet ve yetkili kurumlara ödenecek vergi ve ücretler ile birlikte Dinamik Yatırım’ın sunduğu finansal hizmetler ve Dinamik Yatırım nezdinde gerçekleştirdiği işlem açısından ücret ve komisyon ödemekle yükümlüdür.

 

  1. Sunulan Bilgilerin Geçerliliğine İlişkin Bilgiler

Dinamik Yatırım’ın sunduğu hizmetlerin temel niteliği itibariyle Tüketici’ye sağlanan bilgiler aksi belirtilmedikçe söz konusu işlem anında geçerlidir. Dinamik Yatırım nezdinde ve Dinamik Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek sermaye piyasası işlemlerinde, işlem anında sağlanan bilgiler Tüketici ile teyit edilerek gerçekleştirilir.


 

  1. Ödeme ve ifaya ilişkin bilgiler

Yönetmelik kapsamında uzaktan iletişim araçları ile Dinamik Yatırım nezdinde işlem yapmak isteyen Tüketici https://www.dinamikyatirim.com.tr/ adresinden satın almak istediği hizmeti ve kapsamını seçebilir. Dinamik Yatırım tarafından sunulan faaliyetlere uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Dinamik Yatırım’ın cari tatbikatına göre objektif esaslarla belirlenir. Talep edilen hizmetin türüne ve hizmetin süresine göre ücretlendirmeler değişmektedir. Tüketici, dilediği hizmet türünü, hizmet süresini ve ödeme şeklini seçerek ödeme yapabilir.

Dinamik Yatırım, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman değiştirmeye yetkilidir. Yapılan değişiklikler Dinamik Yatırım’ın resmi internet sitesinde (https://www.dinamikyatirim.com.tr/) ilan edilmektedir, ayrıca Tüketici’ye çeşitli uzaktan iletişim araçları ile bilgi verilmektedir. Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle Tüketici’ye ek bir masraf yansıtılmamaktadır.

Tüketicinin talep ettiği hizmetin şartlarına göre belirlenen ücret ve komisyonu ödemede temerrüde düşmesi halinde Taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uygulanacaktır


 

  1. Tüketici’nin Cayma Hakkından Faydalanamaması

Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca Tüketici’nin bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak Dinamik Yatırım’ın kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı mevcut değildir. Dolayısıyla, başta döviz işlemleri, para piyasası araçları, devredilebilir menkul kıymetler, yatırım ortaklığı payları, finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar, vadeli faiz oranı anlaşmaları, faiz, döviz ve hisse senedi swapları, opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlara ilişkin sözleşmeler olmak üzere Tüketici’nin söz konusu finansal hizmetten cayma hakkı bulunmamaktadır.


 

  1. Sözleşmenin Asgari Süresi

Dinamik Yatırım tarafından Tüketici’ye sürekli veya düzenli aralıklarla tekrarlanan bir finansal hizmet sunumu olması halinde Taraflar arasında kurulan sözleşmede aksi belirtilmedikçe süresizdir.


 

  1. Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şart

Dinamik Yatırım tarafından Tüketici’ye sürekli veya düzenli aralıklarla tekrarlanan bir finansal hizmet sunumu olması halinde Taraflar arasında kurulan sözleşmede haklı sebeplerin varlığı halinde Tüketici’nin sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır.

Hemen Ücretsiz Başvur


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Dinamik Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. ‘nin Çerez Politikası için tıklayınız.